Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NO/ZP-16/2012, 2012-08-03, Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska badawczego do badania ucieczkowych aparatów tlenowych oraz modelu systemu natychmiastowego zadziałania do ucieczkowych aparatów tlenowych z tlenem chemicznie związanym
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska badawczego do badania ucieczkowych aparatów tlenowych oraz modelu systemu natychmiastowego zadziałania do ucieczkowych aparatów tlenowych z tlenem chemicznie związanym


Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :- zmiana ogłoszenia o zamówieniu :- wyjaśnienia dla Wykonawców

Warszawa, dnia 03.08.2012 r.

Nr sprawy: NO/ZP-16/2012

Nr ogłoszenia: 168595 - 2012