Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-14/2012, 2012-07-06, Dostawa systemu generacji niskoczęstotliwościowych drgań mechanicznych i udarów

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu generacji niskoczęstotliwościowych drgań mechanicznych i udarów


Ogłoszenie o zamówieniu :


Ogłoszenie o zamówieniu TED :SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 06.07.2012 r.

Nr sprawy: TA/ZP-14/2012

Nr ogłoszenia: ID:2012-094395, TED: 217623-2012-PL