Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-5/2011, 2012-04-30, Dwa moduły systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów drgań
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa dwóch fabrycznie nowych modułów systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów drgań.


Ogłoszenie o zamówieniu :SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 30.04.2012 r.

Nr sprawy: TA/ZP-5/2012

Nr ogłoszenia: 98133 - 2012