Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
GF/ZP-4/2012, 2012-04-24, Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, zwanego dalej ZSI, tj. dostawa sprzętu i oprogramowania, licencji na oprogramowanie, wdrożenie (instalacja,konfiguracja i przekazanie do użytkowania) ZSI w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 dla 27 użytkowników, oraz nadzór autorski i asysta


Ogłoszenie o zamówieniu :SIWZ do pobrania :Wyjaśnienia dla wykonawców:Wyjaśnienia dla wykonawców:

Warszawa, dnia 24.04.2012 r.

Nr sprawy: GF/ZP-4/2012

Nr ogłoszenia: 63371 - 2012