Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-2/2011, 2011-01-18, Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych okulografów - przenośnego i stacjonarnego z oprogramowaniem i wyposażeniem

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych okulografów - przenośnego i stacjonarnego z oprogramowaniem i wyposażeniem wraz z ich uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności ich funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 18.01.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-2/2011

Nr ogłoszenia: 20603 - 2011