Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-10/2010, 2010-07-06., Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku CIOP-PIB w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, polegających na wykonaniu remontu pomieszczenia nr 630 na VI-tym piętrze, remoncie pomieszczeń laboratoryjnych, pomieszczeń biurowych i korytarzy oraz w Zakładzie Ochron Osobistych przy ul. Wierzbowej 48 w Łodzi.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku CIOP-PIB w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, polegających na wykonaniu remontu pomieszczenia nr 630 na VI-tym piętrze, remoncie pomieszczeń laboratoryjnych, pomieszczeń biurowych i korytarzy oraz w Zakładzie Ochron Osobistych przy ul. Wierzbowej 48 w Łodzi, znak sprawy EZ/ZP-10/2010.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 06.07.2010 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-10/2010

Nr ogłoszenia: 178211 - 2010