Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-1/2011, 2011-01-25, Dostawa biletów transportu zbiorowego w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dostawa biletów 90-dniowych ulgowych i normalnych, lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wydawanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM).

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 25.01.2011 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-1/2011

Nr ogłoszenia: 27701 - 2011