Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-3/2011, 2011-01-24, Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej wagi analitycznej z neutralizatorem ładunków elektrostatycznych

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej wagi analitycznej z neutralizatorem ładunków elektrostatycznych wraz z uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jej funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :

Wyjaśnienia:

Wyjaśnienia 2:

UWAGA! - Zmiana terminu składania ofert


Warszawa, dnia 24.01.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-3/2011

Nr ogłoszenia: 26287 - 2011