Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TO/ZP-14/2010, 2010-09-24, Prenumerata czasopism w 2011 r. dla CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Prenumerata czasopism w 2011 r. dla CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie. Zamówienie składa się z trzech części: Część 1) czasopism zagranicznych wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Prenumerata czasopism zagranicznych w 2011 r. - Część I - wszystkie tytuły w 1 egzemplarzu, Część 2) czasopism polskich wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ - Prenumerata czasopism polskich w 2011 r. - Cz. II, Część 3) czasopism polskich wymienionych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Prenumerata czasopism polskich w 2011 r. - Cz. III.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :

Wyjaśnienia:

Wyjaśnienia 2:

Wyjaśnienia 3:

Wyjaśnienia 4:


Warszawa, dnia 24.09.2010 r.

Nr sprawy: TO/ZP-14/2010

Nr ogłoszenia: 262955 - 2010