Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-1A/2011, 02.02.2011, Dostawa biletów transportu zbiorowego w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dostawa biletów transportu zbiorowego w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 02.02.2011 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-1A/2011

Nr ogłoszenia: 38351 - 2011