Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-33/2011, 2011-09-09, Dostawa aparatu do pletyzmografii z komputerem przenośnym (sterownikiem aparatu)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa aparatu do pletyzmografii z komputerem przenośnym (sterownikiem aparatu).

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 09.09.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-33/2011

Nr ogłoszenia: 241605 - 2011