Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-32/2011, 2011-09-06, Dostawa przenośnego systemu pomiaru luminancji

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa przenośnego systemu pomiaru luminancji.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 06.09.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-32/2011

Nr ogłoszenia: 238037 - 2011