Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-45/2011, 2011-11-09, Dostawa reaktora plazmowego do obróbki materiałów polimerowych i sorbentów węglowych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa reaktora plazmowego do obróbki materiałów polimerowych i sorbentów węglowych

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 09.11.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-45/2011

Nr ogłoszenia: 292995 - 2011;