Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
SZ/ZP-18/2011, 2011-06-29, Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na przeloty zagraniczne i krajowe oraz biletów kolejowych na przejazdy krajowe i zagraniczne.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na przeloty zagraniczne i krajowe oraz biletów kolejowych na przejazdy krajowe i zagraniczne.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 29.06.2011 r.

Nr sprawy: SZ/ZP-18/2011

Nr ogłoszenia: 177969 - 2011