Zamówienia publiczne
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Public orders
List
Description
Announcement Result
TA/ZP-44/2011, 2011-11-09, Dostawa automatycznego systemu do pomiaru rozkładu wymiarowego cząstek

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dostawa automatycznego systemu do pomiaru rozkładu wymiarowego cząstek

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, 09.11.2011

Case number: TA/ZP-44/2011

Announcement number: 292953 - 2011