Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-44/2011, 2011-11-09, Dostawa automatycznego systemu do pomiaru rozkładu wymiarowego cząstek

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dostawa automatycznego systemu do pomiaru rozkładu wymiarowego cząstek

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 09.11.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-44/2011

Nr ogłoszenia: 292953 - 2011