Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-41/2011, 2011-10-14, Dostawa sztucznych płuc startujących od fazy wdechu

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa sztucznych płuc startujących od fazy wdechu.

Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 14.10.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-41/2011

Nr ogłoszenia: 270809 - 2011