Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-21/2011, 2011-07-13, Dostawa dwóch laserowych przetworników drgań do pomiarów elektrofizycznych materiałów inteligentnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa dwóch laserowych przetworników drgań do pomiarów elektrofizycznych materiałów inteligentnych, wraz z uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności ich funkcjonowania oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi

Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 13.07.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-21/2011

Nr ogłoszenia: 191249 - 2011