Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-20/2011, 2011-07-13, Dostawa miernika sygnału EMG

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa miernika sygnału EMG, wraz z uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi

Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 13.07.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-20/2011

Nr ogłoszenia: 191265 - 2011