Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-39/2011, 2011-10-14, Opracowanie projektu i budowa stanowiska do pomiaru mikroklimatu w obuwiu ochronnym i termoizolacyjności obuwia z symulatorem stopy ludzkiej imitującym wydzielanie ciepła, potu i nacisk stopy w czasie chodzenia.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Opracowanie projektu i budowa stanowiska do pomiaru mikroklimatu w obuwiu ochronnym i termoizolacyjności obuwia z symulatorem stopy ludzkiej imitującym wydzielanie ciepła, potu i nacisk stopy w czasie chodzenia.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 14.10.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-39/2011

Nr ogłoszenia: 270857 - 2011