Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TO/ZP-37/2011, 2011-10-12, Prenumerata prasy w 2012 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Prenumerata czasopism w 2012 r.


Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :


Wyjaśnienia 18.10.2011 :


Warszawa, dnia 12.10.2011 r.

Nr sprawy: TO/ZP-37/2011

Nr ogłoszenia: 267641 - 2011