Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-36/2011, 2011-10-07, Usługę doradztwa teleinformatycznego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wsparcie Zamawiającego przez Wykonawcę polegające na weryfikacji przebiegu i wyników realizacji II Etapu umowy nr TA/ZP-7/2010, (w ramach projektu nr POIG.02.03.01-00-010/09 pt. Platforma informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii)

Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 07.10.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-36/2011

Nr ogłoszenia: 264469 - 2011