Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-25/2011, 2011-07-14, Zakup paliw w systemie bezgotówkowym

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :

Wyjaśnienia 19.07.2011:


Warszawa, dnia 14.07.2011 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-25/2011

Nr ogłoszenia: 193161 - 2011