Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-26/2011, 2011-07-28, Dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch fabrycznie nowych modułów systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów drgań (odbiornik i nadajnik)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch fabrycznie nowych modułów systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów drgań (odbiornik i nadajnik), wraz z uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności ich funkcjonowania oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 28.07.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-26/2011

Nr ogłoszenia: 204941 - 2011