Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-4/2011, 2011-02-14, Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej wagi analitycznej z neutralizatorem ładunków elektrostatycznych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej wagi analitycznej z neutralizatorem ładunków elektrostatycznych wraz z uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jej funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi.

Ogłoszenie o zamówieniu:


SIWZ do pobrania:


Warszawa, dnia 14.02.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-4/2011

Nr ogłoszenia: 51291 - 2011