Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-28/2011, 2011-08-10, Dostawa przenośnego systemu pomiaru luminancji (LMK Mobile Advanced Imaging Photometer Measurement lub równoważnego)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa przenośnego systemu pomiaru luminancji (LMK Mobile Advanced Imaging Photometer Measurement lub równoważnego), wraz z uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 10.08.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-28/2011

Nr ogłoszenia: 215779 - 2011