Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-49/2011, 2011-11-25, Dostawa reaktora plazmowego do obróbki materiałów polimerowych i sorbentów węglowych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa reaktora plazmowego do obróbki materiałów polimerowych i sorbentów węglowych

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Wyjaśnienia dla wykonawców :


Warszawa, dnia 25.11.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-49/2011

Nr ogłoszenia: 308591 - 2011