Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-31/2011, 2011-08-22, Dostawa dwóch fabrycznie nowych modułów systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów drgań (odbiornik i nadajnik)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa dwóch fabrycznie nowych modułów systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów drgań (odbiornik i nadajnik), wraz z uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności ich funkcjonowania oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 22.08.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-31/2011

Nr ogłoszenia: 224005 - 2011