Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-27/2011, 2011-08-01, Dostawa fabrycznie nowej komory klimatycznej

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa fabrycznie nowej komory klimatycznej wraz z jej uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 01.08.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-27/2011

Nr ogłoszenia: 208031 - 2011