Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-34/2011, 2011-09-30, Dostawa bieżni przystosowanej do pracy w temperaturze powietrza od -35 do +55oC i wilgotności powietrza od 10 do 90%

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa bieżni przystosowanej do pracy w temperaturze powietrza od -35 do +55oC i wilgotności powietrza od 10 do 90%

Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 30.09.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-34/2011

Nr ogłoszenia: 258303 - 2011