Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NO/ZP-15/2011, 2011-06-09, Opracowanie technologii nanoszenia i konstrukcji powłok filtrowych modyfikujących w żądany sposób charakterystykę spektralną promieniowania widzialnego i podczerwonego (do 2.000 nm), w celu uzyskania odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi skutkami oddziaływania tego promieniowania

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Opracowanie technologii nanoszenia i konstrukcji powłok filtrowych modyfikujących w żądany sposób charakterystykę spektralną promieniowania widzialnego i podczerwonego (do 2.000 nm), w celu uzyskania odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi skutkami oddziaływania tego promieniowania

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 09.06.2011 r.

Nr sprawy: NO/ZP-15/2011

Nr ogłoszenia: 161217 - 2011