Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-40/2011, 2011-10-13, Wykonanie projektu stanowiska do wizualizacji gęstości powietrza (różnicy temperatury) metodą fotografii smugowej

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonanie projektu stanowiska do wizualizacji gęstości powietrza (różnicy temperatury) metodą fotografii smugowej.

Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 13.10.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-40/2011

Nr ogłoszenia: 268903 - 2011