Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-35/2011, 2011-09-30, Dostawa: - do siedziby Zakładu Ochron Osobistych Zamawiającego w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48, fabrycznie nowego osprzętu do posiadanego przez Zakład licznika cząstek TSI (SMPS model 3936), - do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, fabrycznie nowego kondensacyjnego licznika cząstek ciał stałych o wymiarach nanometrycznych wraz z wyposażeniem do analizy wyników pomiarów zmian parametrów filtracyjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa fabrycznie nowego kondensacyjnego licznika cząstek ciał stałych o wymiarach nanometrycznych wraz z wyposażeniem do analizy wyników pomiarów zmian parametrów filtracyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 30.09.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-35/2011

Nr ogłoszenia: 258321 - 2011