Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-14/2011, 2011-06-07, Dostawa kamery elektronicznej monochromatycznej do zdjęć z częstotliwością nie mniejszą niż 1.000 klatek/s, z oprogramowaniem sterującym i przetwarzającym obrazy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa kamery elektronicznej monochromatycznej do zdjęć z częstotliwością nie mniejszą niż 1.000 klatek/s, z oprogramowaniem sterującym i przetwarzającym obrazy wraz z jej uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności funkcjonowania oraz przeszkoleniem trzech pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi

Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :


Wyjaśnienia 14.06.2011:


Wyjaśnienia 15.06.2011:


Warszawa, dnia 07.06.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-14/2011

Nr ogłoszenia: 158185 - 2011