Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NO/ZP-1/2012, 2012-01-13, Opracowanie projektu i budowa stanowiska do pomiaru mikroklimatu i termoizolacyjności z symulatorem stopy ludzkiej imitującym wydzielanie ciepła, potu i nacisk stopy w czasie chodzenia dla obuwia ochronnego tradycyjnego oraz zawierającego inteligentne materiały termoregulujące
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Opracowanie projektu i budowa stanowiska do pomiaru mikroklimatu i termoizolacyjności z symulatorem stopy ludzkiej imitującym wydzielanie ciepła, potu i nacisk stopy w czasie chodzenia dla obuwia ochronnego tradycyjnego oraz zawierającego inteligentne materiały termoregulujące

Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 13.01.2012 r.

Nr sprawy: NO/ZP-1/2012

Nr ogłoszenia: 13609 - 2012