Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-2/2016, 2015-03-16; Dialog Techniczny na Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NA

 

Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego

Do Dialogu Technicznego do dnia 22.03.2016 r. godz.16:00 przystąpiły i zostały dopuszczone następujące firmy (kolejność alfabetyczna):

1. COMPUTEX Sp. z o.o  Sp. K., ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa
2. Net-comp Mateusz Dębowski, ul. Klimczaka 20/77, 02-797 Warszawa
3. NTT Technology Sp. z o.o., Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła
4. VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

 

Warszawa, dnia 16.03.2016 r.

Nr sprawy: TA/ZP-2/2016

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego
Załącznik nr 1 do ogloszenia - Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Sprzętu
Benchmarks PassMark - High CPU z dnia 15.03.2016
Benchmarks PassMark - Middle CPU z dnia 15.03.2016
Benchmarks PassMark - High GPU z dnia 15.03.2016
Benchmarks PassMark - Middle GPU z dnia 15.03.2016