Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-53/2015, 2015-10-02; Postępowanie w trybie z wolnej ręki na na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (budynek CIOP-PIB oraz budynek laboratoryjny TECH-SAFE-BIO) w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na postępowanie w trybie z wolnej ręki na na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (budynek CIOP-PIB oraz budynek laboratoryjny TECH-SAFE-BIO) w Warszawie

Warszawa, dnia 02.10.2015 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-53/2015

Nr ogłoszenia:

Informacja o wyniku postępowania