Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-39/2019 2019-12-23; Przetarg nieograniczony na dostawę, zamontowanie i uruchomienie ekranu LED

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę, zamontowanie i uruchomienie ekranu LED

Warszawa, dnia 23.12.2019 r.

Nr sprawy: TA/ZP-39/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 2, 3, 4 do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania