Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-16/2019, 2019-07-16; Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę samochodu osobowego

Warszawa, dnia 16.07.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-16/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania.