Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-20/2018, 2018-10-01; Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu holotomograficznego z modułem fluorescencji

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOw trybie przetargu nieograniczonego  na na dostawę mikroskopu holotomograficznego z modułem fluorescencji

Warszawa, dnia 01.10.2018 r.

Nr sprawy: TA/ZP-20/2018

Nr ogłoszenia: 629945-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (WORD)
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania