Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-9/2017 2017-09-25; Przetarg nieograniczony na dostawę analizatora wielkości cząstek i chromatografu gazowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę analizatora wielkości cząstek i chromatografu gazowego

Warszawa, dnia 25.09.2017 r.

Nr sprawy: TA/ZP-9/2017

Nr ogłoszenia: 592783-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania