Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-10/2017, 2017-08-29, Dialog Techniczny na Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego

 

OGŁOSZENIE  O  DIALOGU  TECHNICZNYM  NA

 

dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

 

Do Dialogu Technicznego do dnia 6.09.2017 r. godz.16:00 przystąpiły i zostały dopuszczone następujące firmy:

1. NTT Technology Sp. z o.o. , Zakręt. ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła

2. OPTIMA Serwis Sp. z o.o., ul. Księżycowa 7D/21, 01-934 Warszawa

3. Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

4. VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Warszawa, dnia 29.08.2017 r.

Nr sprawy: TA/ZP-10/2017

Nr ogłoszenia: -

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Sprzętu
Benchmarks PassMark - High CPU z dnia 24.08.2017 r.
Benchmarks PassMark - Middle CPU z dnia 24.08.2017 r.
Benchmarks PassMark - High GPU z dnia 24.08.2017 r.
Benchmarks PassMark - Middle GPU z dnia 24.08.2017 r.