Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-31/2015, 2015-06-24; Postępowanie na druk wydawnictw

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na druk wydawnictw

Warszawa, dnia 24.06.2015 r.

Nr sprawy: TW/ZP-31/2015

Nr ogłoszenia:

Informacja o wyniku postępowania