Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-12/2015, 2015-04-10; Postępowanie w trybie z wolnej ręki na renowację istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego (w tym wykonanie muru oporowego) wokół budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na postępowanie w trybie z wolnej ręki na renowację istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego (w tym wykonanie muru oporowego) wokół budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Warszawa, dnia 10.04.2015 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-12/2015

Nr ogłoszenia:

Informacja o wyniku postępowania
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - publikacja TED