Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-22/2017, 2018-01-11; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Warszawa, dnia 28.12.2017 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-22/2017

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert.
Informacja o unieważnieniu postępowania