Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NK/ZP-1C/2010, 2010-07-07, Świadczenie usług medycznych dla pracowników CIOP-PIB w Łodzi

 

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług medycznych dla pracowników CIOP-PIB w Łodzi, znak: NK/ZP-1C/2010

Warszawa, dnia 07.07.2010 r.

Nr sprawy: NK/ZP-1C/2010

Nr ogłoszenia: