Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-11/2010, 2010-08-09, Wykonanie prac porządkowych w Łodzi

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac porządkowych w Łodzi

Warszawa, dnia 09.08.2010 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-11/2010

Nr ogłoszenia: