Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
CE/TW/ZP-12/2010, 2010-08-19, Przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi czasopism, wydawnictw i materiałów informacyjnych

Przedmiot zamówienia: przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi czasopism, wydawnictw i materiałów informacyjnych.

Warszawa, dnia 19.08.2010 r.

Nr sprawy: CE/TW/ZP-12/2010

Nr ogłoszenia: