Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
PO/OZ-16/2021 2021-12-07; "Dostawa czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism polskich w prenumeracie rocznej, od numeru 1 do numeru ostatniego za rok 2022, w wersji drukowanej wraz dostępami online, do siedziby Zamawiającego"

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

"Dostawa czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism polskich w prenumeracie rocznej, od numeru 1 do numeru ostatniego za rok 2022, w wersji drukowanej wraz dostępami online, do siedziby Zamawiającego".

Warszawa, dnia 07.12.2021 r.

Nr sprawy: PO/OZ-16/2021

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00302719/01

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ z załącznikami
Formularze w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2