Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-10/2021 2021-09-13; Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na "Opracowanie, wykonanie i dostarczenie aplikacji użytkowej doboru sprzętu ochrony układu oddechowego do czynników biologicznych do wykorzystania na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych"

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: "Opracowanie, wykonanie i dostarczenie aplikacji użytkowej doboru sprzętu ochrony układu oddechowego do czynników biologicznych do wykorzystania na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych".

Warszawa, dnia 13.09.2021 r.

Nr sprawy: TA/ZP-10/2021

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ z załącznikami
Formularze w wersji edytowalnej
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SWZ
POPRAWIONY Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SWZ
Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty