Public orders
List
Description
Announcement Result
EZ/ZP-28/2020; 2020.11.05; Przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

Warszawa, 05.11.2020

Case number: EZ/ZP-28/2020

Announcement number: 606570-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania